Facebook Twitter
SBS kurz za 187 eur.
Facebook Twitter
RALEN plus spol. s r.o., kurz sbs, odborná príprava, bezpečnostné služby, poradenstvo, preukaz sbs, odborná spôsobilosť

/

 Podľa zákona č. 473/2005 Z.z. bezpečnostnou službou je:

1. Strážna služba

2. Detektívna služba

3. Odborná príprava na výkon strážnej služby a detektívnej služby

4. Poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby a detektívnej služby

5. Preprava CIT - cezhraničná preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou.

Uvedené činnosti možno prevádzkovať na základe licencie a poskytovať tieto služby iným fyzickým a právnickym osobám alebo prevádzkovať ich len pre vlastnú potrebu (vlastná ochrana).

 

Naša firma RALEN plus, spol. s r.o v súčasnosti prevádzkuje:

a) odbornú prípravu osôb na výkon strážnej služby a detektívnej služby,

b) poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby a detektívnej služby

na základe licencie vydanej Krajským riaditeľstvom Policajného zboru, číslo licencie POP 000427, platnej do roku 2026.

c) prípravu osôb na skúšku odbornej spôsobilosti

na základe akreditácie udelenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, č. PPZ-B-12-007/2016-AKR, platnej do roku 2026.

Prihláste sa na kurz:
Meno (*)
Priezvisko (*)
Dátum narodenia (*)
Adresa bydliska (*)
Telefón (*)
E-mail
Váš dotaz