Facebook Twitter
SBS kurz robíme v Bratislave, teraz len za 187 eur.
Facebook Twitter
RALEN plus spol. s r.o., kurz sbs, odborná príprava, bezpečnostné služby, poradenstvo, preukaz sbs, odborná spôsobilosť

/

Ceny kurzov 

Preukaz typ ,,S,, 

pre pracovníkov strážnej služby a detektívnej služby : 

 

Teraz len za 187 eur.

Po úspešnom vykonaní kúšky obdržíte preukaz s platnosťou na 10 rokov.

Potrebujete ešte €-kolky v sume 33 eur (za skúšku a preukaz). My Vám ich zoženieme.

Napíšte mail alebo zavolajte na t.č. 0905446571

Robíme kurzy aj v spolupráci s úradmi práce cez REPAS, pričom všetko uhradia za Vás.

 

Preukaz typ ,,P,, pre prevádzkovateľov a štatutárnych zástupcov :

Kurz je za 330 eur. Správne poplatky (€-kolky) sú  66 eur.

Napíšte alebo zavolajte na t.č. 0905446571

 

Platba sa môže uskutočniť pred nástupom na kurz alebo najneskôr prvý deň konania kurzu prevodom na bankový účet firmy RALEN plus,spol. s r.o., č.účtu: SK293100 000000 4110053005, vedený Prima banka Bratislava, alebo po uhradení poštovej poukážky, ktorú obdržíte pri nástupe na kurz.

IBAN: SK29 3100 0000 0041 1005 3005, alebo úhradou na tento účet poštovým poukazom RI.

Na prevodnom príkaze, aj na poštovom poukaze je potrebné uviesť variabilný symbol. Doklad o úhrade platby cez banku je treba pri nástupe na kurz predložiť k nahliadnutiu.


Cenník ostatných služieb: Po dohode.

Cenník špecializovaných foriem odbornej prípravy a cenník poradenskej činnosti je predmetom rokovania a zmluvného vzťahu v závislosti od náročnosti a rozsahu poskytnutej služby.
Nie sme platcom DPH.
Prihláste sa na kurz:
Meno (*)
Priezvisko (*)
Dátum narodenia (*)
Adresa bydliska (*)
Telefón (*)
E-mail
Váš dotaz