Facebook Twitter
SBS kurz za 187 eur.
Facebook Twitter
RALEN plus spol. s r.o., kurz sbs, odborná príprava, bezpečnostné služby, poradenstvo, preukaz sbs, odborná spôsobilosť

/

Ceny kurzov 

Preukaz typ ,,S,, 

Denný, resp. elektronický kurz pre pracovníkov strážnej služby a detektívnej služby

Teraz len za 187 eur.

Po úspešnom vykonaní kúšky obdržíte preukaz s platnosťou na 10 rokov.

Potrebujete ešte €-kolky v sume 33 eur (za podanie prihlášky na skúšku a preukaz).

My Vám ich zoženieme.

Napíšte mail alebo zavolajte na t.č. 0905446571

Robíme kurzy aj v spolupráci s úradmi práce cez REPAS, pričom úrad všetko uhradií za Vás.

 

Preukaz typ ,,P" teraz len za 330 eur

 Denný kurz pre prevádzkovateľov a štatutárnych zástupcov :

Správny poplatok 49,50 (€-kolok) a 16,50 eur za preukaz nie sú v cene zahrnuté.

Napíšte alebo zavolajte na t.č. 0905446571

 

Platba sa môže uskutočniť pred nástupom na kurz alebo najneskôr prvý deň konania kurzu prevodom na bankový účet firmy RALEN plus,spol. s r.o., vedený v Prima banke Bratislava, alebo po uhradení poštovej poukážky, ktorú obdržíte pri nástupe na kurz.

IBAN: SK29 3100 0000 0041 1005 3005, alebo úhradou na tento účet poštovým poukazom RI.

Na prevodnom príkaze, aj na poštovom poukaze je potrebné uviesť variabilný symbol. Doklad o úhrade platby cez banku je treba pri nástupe na kurz predložiť k nahliadnutiu.


Cenník ostatných služieb: Po dohode.

Cenník špecializovaných foriem odbornej prípravy a cenník poradenskej činnosti je predmetom rokovania a zmluvného vzťahu v závislosti od náročnosti a rozsahu poskytnutej služby.
Nie sme platcom DPH.
Prihláste sa na kurz:
Meno (*)
Priezvisko (*)
Dátum narodenia (*)
Adresa bydliska (*)
Telefón (*)
E-mail
Váš dotaz