Facebook Twitter
SBS kurz za 187 eur.
Facebook Twitter
RALEN plus spol. s r.o., kurz sbs, odborná príprava, bezpečnostné služby, poradenstvo, preukaz sbs, odborná spôsobilosť

/

RALEN plus,spol.s r.o., Bratislava, Jiráskova 2
IČO: 313 98 103
DIČ: 2020321985
Bankové spojenie: PRIMA BANKA Bratislava č. účtu: 4110053005/3100, za

IBAN: SK29 3100 0000 0041 1005 3005 
Kontaktná poštová adresa firmy: Jiráskova 2, 851 02 Bratislava
 

Školiace stredisko:
Miesto vykonávania odbornej prípravy: Bratislava, Nová Rožňavská 136
Kontaktná poštová adresa školiaceho strediska: Jiráskova 2, 851 01 Bratislava

Zodpovedná osoba: JUDr. Anton Maňák - riaditeľ
Tel: 0905 446 571, fax: 02-63454154
E-mail: ralenplus.sbs@gmail.com
 

Zobraziť RALEN plus,spol.sr.o. na väčšej mape

Mapa miesta sídla školiaceho strediska v Bratislave, Nová Rožňavská 136
(administratívna  budova IES, s.r.o.)
Autobusové spojenie MHD z Vajnorskej alebl Rožňavskej ulice

 

Prihláste sa na kurz:
Meno (*)
Priezvisko (*)
Dátum narodenia (*)
Adresa bydliska (*)
Telefón (*)
E-mail
Váš dotaz