Facebook Twitter
SBS kurz za 187 eur.
Facebook Twitter
RALEN plus spol. s r.o., kurz sbs, odborná príprava, bezpečnostné služby, poradenstvo, preukaz sbs, odborná spôsobilosť

/

Formy našej odbornej prípravy : 

1) príprava osôb na skúšku odbornej spôsobilosti s cieľom umožniť osobe získať preukaz odbornej     spôsobilosti typ S alebo typ P

  • preukaz typu ,,S,, na výkon strážnej služby a detektívnej služby. Oprávňuje osobu aj na riadenie a   kontrolu v bezpečnostnej službe.
  • preukaz typu ,,P,, pre prevádzkovateľov bezpečnostných služieb - pre fyzické osoby, alebo pre štatutárne orgány, prokuristov aj splnomocnených zástupcov právnických osôb a splnomocnené osoby

2) špecializovaná príprava osôb zameraná na všeobecné znalosti a predpoklady na výkon, riadenie a kontrolu strážnej služby a detektívnej služby

  •  získanie profesionálnych zručností potrebných pre priamy výkon strážnej služby a detektívnej služby
  • metodika riadenia a kontroly výkonu strážnej služby a detektívnej služby

3) príprava osôb poskytujúcich ochranu finančných a bankových inštitúcií

  • naplnenie osobitných podmienok určených prevádzkovateľom bezpečnostných služieb krajským riaditeľstvom Policajného zboru

4) príprava osôb poskytujúcich bezpečnostné služby na objektoch osobitnej dôležitosti

  • zabezpečenie odbornej prípravy osôb, ktoré plnia úlohy súvisiace s ochranou objektov osobitnej dôležitosti v zmysle podmienok určených zákonom č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti.  

 

Prihláste sa na kurz:
Meno (*)
Priezvisko (*)
Dátum narodenia (*)
Adresa bydliska (*)
Telefón (*)
E-mail
Váš dotaz