Facebook Twitter
SBS kurz za 187 eur.
Facebook Twitter
RALEN plus spol. s r.o., kurz sbs, odborná príprava, bezpečnostné služby, poradenstvo, preukaz sbs, odborná spôsobilosť

/

 Zameranie našej poradenskej činnosti:

  • zakladanie bezpečnostných služieb a problematika podávania žiadosti o získanie licencie
  • zameranie a obsah bezpečnostnej služby
  • posudzovanie kritérií na bezúhonnosť, spoľahlivosť, odbornú spôsobilosť, zdravotnú spôsobilosť a spôsobilosť na právne úkony
  • riešenie problémov spojených s prevádzkovaním bezpečnostnej služby
  • riešenie problematiky spojenej s porušovaním zákona o súkromnej bezpečnosti zamestnancami, štatutárnymi zástupcami a prevádzkovateľmi bezpečnostných služieb
  • metodika náplne činnosti zamestnanca a manažéra  bezpečnostnej služby
  • odstraňovanie nedostatkov zistených kontrolnou činnosťou MV SR, KR PZ a policajtmi
  • postup počas pozastavenia prevádzkovania alebo pri skončení činnosti bezpečnostnej služby
Prihláste sa na kurz:
Meno (*)
Priezvisko (*)
Dátum narodenia (*)
Adresa bydliska (*)
Telefón (*)
E-mail
Váš dotaz